Điều kiện áp dụng

Bạn có tối đa 3 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm để thông báo cho chúng tôi về trường hợp sản phẩm có thiết kế khiếm khuyết ngăn cản chức năng hoạt động hoặc hoàn toàn không sử dụng được, bao gồm các trường hợp sau:

  • Vết nứt.
  • Rò rỉ.
  • Các mối nối không vừa.
  • Luồng không khí bị chặn.
  • Đề can bị bong ra, có lỗ hoặc bị cong vẹo nghiêm trọng hoặc bị biến dạng.

Hình thức áp dụng

Miễn phí 1 đổi 1 sản phẩm tương đương.