Điều kiện áp dụng

Chính sách hoàn tiền và hoàn trả của chúng tôi kéo dài 3 ngày. Nếu 3 ngày đã trôi qua kể từ khi bạn nhận hàng, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc trao đổi đầy đủ cho bạn.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng tương tự như khi bạn nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.

Đối với sản phẩm là thủy tinh, vui lòng cung cấp video mở kiện hàng.

Một số trường hợp không được hoàn lại tiền:

  • Các sản phẩm với giá khuyến mãi.
  • Bất kỳ mặt hàng nào không ở tình trạng ban đầu, bị hư hỏng hoặc thiếu các bộ phận vì những lý do không phải do lỗi của chúng tôi.
  • Bất kỳ mặt hàng nào được trả lại sau hơn 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Hoàn lại tiền

Sau khi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email hoặc tin nhắn để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối khoản hoàn trả của bạn.

Nếu bạn được chấp thuận, khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý trong vòng 24h qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Đổi sản phẩm

Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng. Nếu bạn cần đổi nó lấy cùng một mặt hàng hoặc sản phẩm khác có giá trị thấp hơn, bạn sẽ được hoàn lại tiền thừa qua hình thức chuyển khoản hoặc được cấp tín dụng tại G-Headshop.

Phí đổi trả

Miễn phí đổi trả với các sản phẩm boong thủy tinh hoặc đổi trả trực tiếp tại kho trung tâm.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển để trả lại hàng của bạn.

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, thời gian để sản phẩm được đổi đến tay bạn có thể khác nhau.

Nếu bạn đang trả lại các mặt hàng đắt tiền hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển.

Bạn có trách nhiệm yêu cầu hãng vận chuyển cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc giao hàng gây thiệt hại đối với lô hàng đã được trả lại cho G-Headshop

Bạn cần giúp đỡ?

Liên hệ với chúng tôi qua email gheadshop.ad@gmail.com nếu có câu hỏi liên quan đến chính sách hoàn tiền và trả lại hàng.