Với tính năng làm mát đặc biệt bằng Freezable Coil thay thế phương pháp bỏ đá ở cổ boong. Khắc phục tràn nước ở đế boong. Hành trình khói êm và mượt hơn.