Với Dòng SCIENTIFIC GLASS Bong hành trình khói được khuếch tán đối ta qua đừng tầng lọc, loại bỏ mùi gắt và tạo ra mùi vị ngon hơn cho người hút.